Procedury postępowania

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Procedura postępowania – DOC (0,07 MB)

Podwyższenie oceny przewidywanej
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Przekroczenie prawa przez nauczyciela
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Ewakuacja uczniów, nauczycieli i mienia
Procedura postępowania – DOC (0,10 MB)

Zagrożenie chorobą zakaźną
Procedura postępowania – DOC (0,07 MB)

Zasłabnięcie ucznia
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Uczeń niedożywiony i zaniedbany
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Podejrzenie, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Uczeń stosujący przemoc psychiczną wobec innego ucznia
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Próba samobójcza lub samobójstwo ucznia
Procedura postępowania – DOC (0,05 MB)

Uczeń będący sprawcą czynu karalnego (przemocy, bójki)
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Popełnienie przez ucznia czynu zabronionego/kradzieży
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Dewastacja mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły
Procedura postępowania – DOC (0,04 MB)

Podejrzenie o występowaniu cyberprzemocy na terenie szkoły
Procedura postępowania – DOC (0,06 MB)

Palenie papierosów lub używanie e-papierosa przez ucznia w szkole i jej bezpośrednim sąsiedztwie
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Posiadanie przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły
Procedura postępowania – DOC (0,05 MB)

Posiadanie przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych
Procedura postępowania – DOC (0,03 MB)

Podejrzenie, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków
Procedura postępowania – DOC (0,04 MB)

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 01.03.2024, 14:36
Dokument oglądany razy: 667
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 26.02.2024